X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1387/09/08
تاریخ

موضوع تاریخ، شرح وقایع اتفاقیه در مورد انسان می باشد. می دانیم که انسان همه وقت نوشتن و خواند نمی دانسته بنابر این مدت ها در روی زمین زنده گی کرده و آثار و نوشته ای از خود باقی نگذاشته است، لذا آن مدت زمان زنده گانی بشر تاریخ ندارد و آنرا دوران پیش از تاریخ گفته اند.

دوره تاریخی زنده گانی انسان از زمانی شروع می شود که از آن اطلاعات و اسناد و نوشته در دست است.

از دوران پیش از تاریخ هم آثاری از زندگانی بشر، بجای مانده است، مثل اسباب و آلاتی که در غار ها و زیر زمین بدست آمده و طرز زندگانی انسان قدیم را نشان میدهد، زیرا از تفاوت های بزرگ انسان با جانوران یکی این است که جانور تنها با قوه بدن خود کار میکند، اما انسان برای رفع حوائج خویش، اسباب و آلات می سازد و کار خود را بدین وسیله آسان می نماید و این یکی از نشانی های عمده تمدن است.

از روی نقش و نگار و آلات و ادواتی که در غار ها و زیر زمین پیدا شده، معلوم میشود بشر قرنها در جهان بوده ( بیش از یک میلیون سال) و مانند جانوران زنده گی می کرده است، سپس فلز را پیدا کرده و اسباب های با آن ساخته است، بنابر این دوران پیش از تاریخ را به سه دوره مهم تقسیم کرده اند: عصر حجر، عصر مفرغ و عصر آهن.

عصر حجر

 یا عصر سنگ که طی آن انسان افزار و سلاح های خود را از سنگ ، استخوان، شاخ، عاج و چوب می ساخت و آن را به سه دوره: عصر حجر قدیم ، عصر حجر متوسط و عصر حجر جدید تقسیم می شوند.

الف: عصر حجر قدیم:

 یا دوره پالئولیتیک به نام سنگ نخستین(دیرینه سنگی) قدیم ترین دوره تکامل انسان و طولانی ترین مرحله تاریخ نوع بشر بوده ( دوران چهارم پلئیستوسن) و از حدود یک میلیون سال پیش آغاز شده و در نقاط مختلف زمین بین ده تا چهل هزار سال پیش پایان یافته و عصر حجر متوسط جای آن را گرفته است.

ب: عصر حجر متوسط:

 یا دوره مزولیتیک که حدود 6 تا 10 هزار سال طول کشیده و مشخصه این عصر، تأسیس سکنی گاههای دایمی شکار و صید ماهی است. افزار های سنگی این عصر از افزار های سنگی عصر حجر قدیم کوچکتر و ظریفتر است. سفالگری و استعمال تیر و کمان در این روزگار رشد یافته است.

ج : عصر حجر جدید:

 یعنی دوره نوسنگی که آخرین قسمت عصر حجر بوده و مشخصه آن اهلی کردن گیاهان و جانوران ، پیدا شدن آبادیها و تکامل حرفه های سفالگری و بافنده گی است. بزرگترین پیشرفت این عصر پرداختن به کشاورزی و گله داری بوده و با طلوع شهر نشینی همراه بوده است. این فرهنگ حدود 6 هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و ابتدا در آسیای غربی زراعت غلاتی مانند جو و گندم و ارزن و اهلی کردن چهار پایانی چون گاو و گوسفند و بز و خوک رواج داشته است. این فرهنگ حدود چهار هزار سال قبل از میلاد از راه های آبی به اروپا راه یافت. فرهنگ عصر حجر جدید از طریق فلات ، آریانا به هندوستان راه یافته و سپس به چین رفته است.

عصر مفرغ

 دوره ای از تاریخ تکامل بشر که در آن برای نخستین بار منظماً از فلزات در ساختن افزار و سلاح استفاده شده است. در آغاز مس خالص و آلیاژ مس و قلع (مفرغ) را بدون تفاوت به کار می بردند. اکتشاف ریخته گری بدون شک در حدود سه هزار سال قبل از میلاد در مشرق نزدیک صورت گرفته است. پس از عصر حجر جدید، تکامل صناعت فلز کاری به طلوع زنده گی شهر نشینی کمک کرد. این امر در تمدن های بین النهرین و سومر به اوج خود رسید. بعد ها، تمدن های آنان به اروپا ی مرکزی راه یافت و همین امر شالوده تمدن عصر آهنی را گذاشت.

عصر آهن

 دوره ای از توسعه صنعت که با آغاز استعمال عمومی آهن شروع شده و هنوز ادامه دارد. قدیمی ترین شی آهنی چکش کاری شده که به دست آمده است وبعداً خنجری است که در مصر یافته اند و مربوط به حدود 1350 سال قبل از میلاد می باشد. جالب ترین نمونه های فرهنگ های اوایل عصر آهن متعلق به آشور و یونان است.

در این عصر پیدایش آهن گاو و وسایل حمل و نقل چرخ دار اهمیت یافته و کشاورزی را دگر گون کرده است. اسب و ارابه های که با اسب کشیده می شد در جنگ رواج یافت و نوشتن با الفبا بر اساس رسم الخط فنیقی معمول شد.

تعریف تاریخ

آغاز دوره تاریخی زنده گانی انسان ، زمانی است که بشر به اختراع خط نایل گشته و از این دوره تا امروز اطلاعات و اسناد کتبی بسیاری بدست آمده است. بنابراین موضوع تاریخ، بیان وقایع و حوادثی است که در دوره زندگانی اجتماعی بشر اتفاق افتاده و وجود انسان در آن ها نقش مؤثر بوده است. مثل تشکیل و انقراض دولت ها، روابط دوستانه و خصمانه ملل و شرح جنگ ها، میزان تمدن اقوام مختلف و خدمات ایشان در علوم و ادبیات و صنایع و آبادانی و غیره.

مبدا تاریخ

در تاریخ باید زمان و حدوث هر واقعه ای معلوم باشد، بنابر این باید برای تاریخ، مبدا و آغازی تعیین کرده تا زمان وقایع تاریخی با آن سنجیده شودعیسویان تولد حضرت عیسی(ص) و مسلمانان هجرت حضرت رسول اکرم(ص) از مکه به مدینه که امروز از میلاد حضرت عیسی 2006 سال گذشته و از هجرت رسول اله (ص) 1385 سال گذشته است.

تقسیمات تاریخی

اروپایان تاریخ را از روی وقایع مهمی که در دنیا روی داده است به چهار دوره تقسیم کرده اند : تاریخ قدیم – تاریخ قرون وسطی – تاریخ قرون جدید – تاریخ قرون معاصر

تاریخ قرون قدیم

از قدیمترین دوره های تاریخی تا سال تقسیم امپراتوری روم ، به روم غربی و روم شرقی در سال 395 بعد از میلاد می باشد تاریخ قدیم عبارت است از تاریخ سومر(1) ، اکد، امپراتوری بابل، آشور، کلده، عیلام، یهود، فینیقی ها، مصر، هند، چین، هیتی، کارناژ، آرامی ها، آورارتو، لیدی، یونان اسکندر، روم و آریانا می باشد.

تاریخ قرون وسطی

از تقسیم امپراتوری روم ، به روم شرقی و غربی سال 395 میلادی الی فتح قسطنطنیه( استانبول) پایتخت روم شرقی بدست ترکان عثمانی در سال 1453 بعد از میلاد

تاریخ قرون جدید

از فتح قسطنطنیه در سال 1453 میلادی بدست ترکان عثمانی تا ظهور انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی

تاریخ قرون معاصر

از انقلاب کبیر فرانسه سال 1789 تا اکنون و از وقایع مهم این دوره می توان جنگ جهانی اول، انقلاب بلشویکی روسیه و جنگ جهانی دوم نام برد.

free counters

کد بارش قلب