زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/10
امید در نگاه بزرگان

امید 

امید در نگاه بزرگان

امید، نان روزانه آدمی است . رابیندرانات تاگور
امید قوه محرک زندگی است. ساموئل اسمایلز
امید همچون خون در روان آدمیست که اگر نباشد گامی به پیش نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون می سازد . ارد بزرگ
امید با مرگ هم به گور نمی رود . فردریک شیلر
امید نصف خوشبختی است. ضرب المثل ترکی
امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر بختگان

free counters

کد بارش قلب