زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/18
رشته های روانشناسی

روانشناسی تجربی و فزیولوژیکی:

استعمال اصطلاح (روانشناسی تجربی) کاملاً بجا و مناسب نیست، چرا که در ساحات اختصاصی دیگر روانشناسان نیز دست به تجربه میزنند. اما این مقوله معمولاً شامل روانشناسانی است که روش های آزمایشی را به کار میگیرد. تا نحوۀ عکس العمل به محرکهای حسی، ادراک جهان خارج ، یادگیری و به

خاطر سپردن ، پاسخدهی هیجانی و بر انگیختگی به عمل ( تحت تاثیر عواملی مانند گرسنگی و شوق موفقیت) را در آدمی مطالعه کنند. روانشناسان تجربی بر حیوانات تجاربی را انجام داده ، سعی می ورزند تا رفتار حیوانات را به رفتار انسانها ارتباط دهند و گاهی هم حیوانها را به منظور مقایسه رفتار انواع جانداران مورد مطالعه قرار میدهند. (روانشناسی تطبیقی)

یکی از حوزه های پژوهشی که ارتباط نزدیکی با روانشناسی آزمایشی و بیولوژیکی دارد، روانشناسی فزیولوژیکی است. روانشناسان فزیولوژیکی سعی دارد، روابطی بین عملیه های بیولوژیکی و رفتار را کشف کنند. مثلاً هورمونهای جنسی چگونه بر رفتار اثر میگذارند؟ ادویه جات چه تاثیری بالای شخصیت و حافظه دارد و غیره.

روانشناسی رشد:

تداخلهای زیادی بین مقوله های روانشناسی رشد، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت وجود دارد. روانشناسان رشد با مساله نموی آدمی و عواملی که رفتار را از تولد تا دورۀ پیری شکل می دهند، سر و کار دارند. آنان ممکن است استعداد خاصی، مثل نحوۀ رشد و تغییرات زبان را در کودک در حال رشد مطالعه کنند یا دورۀ خاصی از زندگی مثلاً دورۀ شیر خوارگی یا دورۀ نوجوانی را بررسی نمایند.

روانشناسی اجتماعی:

با توجه به این که رشد آدمی در چهار چوب روابطی از اشخاص دیگر از قبیل والدین ، برادران  و خواهران ، همبازیها و همصنفی ها صورت میگیرد، قسمت عمدۀ رشد آدمی ماهیت اجتماعی دارد. روانشناسان اجتماعی به نحوۀ تاثیر تعامل شخص با دیگران و اثر آن در نگرشها و رفتار وی علاقه مندند. این روانشناسان شاید بیشتر به خاطر پژوهشهایی که در نتیحۀ نظر سنجی و بازاریابی به انجام رسانده اند، شهرت دارند. زمینه یابی ها امروزه در سطح وسیعی توسط روزنامه ، مجلات ، شبکه های رادیویی و تلویزیونی و سازمانهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی از قبیل مرکز احصاییه مورد استفاده قرار میگیرد. آنان در عین حال به شیوۀ های طبقه بندی افراد برای مقاصد علمی و نیز به مطالعه ویژگیهای انفرادی افراد علاقمندند.

روانشناسی طبی

به تدوای روانی Psychotherapy به مفهوم وسیع آن به مثابه روانشناسی طبی تعریف شده میتواند یک ساحه جدید در طبابت ساحۀ روان تنی Psychosomatic که نقش هیجانات و تشوشات دیگر روانی که باعث بوجود آوردن زخم های معده و نفس تنگی میگردد خوب است. به طور مثال در مطالعه حالات به خصوص از قبیل aphasia (از دست دادن توانایی سخن زدن) amnesia (از دست دادن حافظه) خواب مصنوعی که روانشناسی که رواشناسان و طبیبان دلچسپی مشترک دارند.

روانشناسی معالجوی و مشاوره یی

بیشترین شمار روانشناسان در رشته روانشناسی معالجوی کار میکنند، یعنی رشته ای که سر و کارش با کاربرد اصول روانشناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است: مثلاً بیماری های روانی، خلاف رفتاری های، رفتار جرم آفرین ، اعتیاد دارویی، عقب ماندگی ذهنی، کشمکشهای زن و شوهری و خانواده گی ، و سایر مشکلات خفیف سازگاری، روانشناسان معالجوی می توانند در شفاخانه های روانی ، دادگاه های اطفال یا سازمان های نظارت بر مجرمین و در مراکز صحت روانی ، موسسات اختصاصی عقب مانده های ذهنی ، زندان ها و دانشگاه های طبی کار کنند ، میتوانند درمانگاه های خصوصی هم داشته باشند که برای این منظور اغلب با متخصصان دیگر همکاری میکنند و یا حرفه طبابت روانی ارتباط نزدیک دارد.

روانشناسی تربیتی

در زمینه یادگیری و تدریس تخصص دارند. این قبیل روانشناسان ممکن است در مکاتب نیز کار کنند، ولی اغلب اوقات به تدریس در دانشگاه ها و موسسات تربیۀ معلم به تدریس میپردازند.

روانشناسی انجینری و صنعتی

روانشناسان صنعتی که گاهی روانشناسان سازمانی هم نامیده میشوند ممکن است. در استخدام یک سازمان باشند و یا به عنوان یک مشاوره به طور همزمان با چند سازمان تجارتی همکاری کنند. این روانشناسان با مسایلی سروکار دارند از قبیل انتخاب افراد مناسب برای یک شغل، پرورش برنامه های آموزشی شغلی و شرکت در آن دسته از تصمیم گیری های مدیریت که با روحیه کاری و زندگی بهتر کارکنان ارتباط دارد.

روانشناسان انجینری سعی میکنند رابطه بین آدمها و ماشین ها را به صورتی هر چند رضایتبخش تر در آورند به این معنی که ماشینها به گونۀ ساخته می شوند که اشتباهات آدمیان به حد اقل برسد مثلاً روانشناسان انجینیری در ساختن سفینه های فضایی به نحوی که فضا نوردان بتوانند به راحتی در آنها زندگی و کار کنند همکاری داشته اند.

در کنار روانشناسان اجتماعی و روانشناسان انجینیری به گروهی از روانشناسان نیز بر میخوریم که با مسایل محیط سروکار دارند . مثلاً مسایل مربوط به سر وصدا، آلودگی آب و هوا، تراکم جمعیت و طراحی محوطۀ کار و زندگی به صورتی که از اصول روانشناسی محیطی نامیده اند.

حوزه های تخصصی جدید علاوه بر حوزه های یاد شده ، بتدریج امکانات شغلی تازه ای هم در روانشناسی قانونی در سازمانهای حقوقی وقضایی و کانونهای اصلاح و تربیت به کار های گوناگونی اشتغال دارند که از آن جمله است: ارایه خدماتی مشورتی به ادارات پولیس و ماموران نظارت بر مجرمین به منظور بالابردن سطح آگاهی آنها در مسایل انسانی خاصی که بر عهده دارند، کار با زندانبانیان و خانواده های آنان شرکت در تصمیم گیری های مربوط به متهمان از لحاظ آمادگی روانی آنان برای محاکمه و تهیه گزارش های روانشناختی که به قضات کمک میکند تا در مورد مجرمینی که محکوم شناخته میشوند مناسب ترین تصمیم را اتخاذ کنند.

روانشناسان به سبب تخصصی که در طراحی آزمایش ها، یعنی در روش های گرد آوری و تحلیل نتایج دارند . در تحقیقات ارزیابی نیز کار میکنند . بسیاری از برنامه های کشوری و محلی که به منظور حل مشکلات اجتماعی صورت میگیرد، متضمن مصارف هنگفت مالی و کارکنان فراوان هستند. تعیین اثر بخشی برنامه هایی از قبیل ایجاد دوره های آموزش پیش از مکتب برای کودکان محروم، فراهم آوردن تسهیلات آموزش شغلی برای جوانان بیکار، از اهمیت بسیار برخوردار است. روانشناسان در ارزیابی های برنامه های دولت در زمینه آموزش و پرورش ، سلامتی و اشتغال نیز فعالانه شرکت دارند

free counters

کد بارش قلب