زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/20
حلقه ازدواج

چرا همیشه می کوشند حلقه ازدواج الماس باشد؟

الماس از قرون وسطی به عنوان درخشش از شعله عشق مشهور شده و آن را جادوی موثری در مقابل چشم زخم حسودان میدانند، افزون بر آن الماس مظهر ثبات و پایدارای عشق و وفا نیز به کار می رود و چون خود حلقه ازدواج مانند دایره است، سمبول ابدیت میباشد.

free counters

کد بارش قلب