X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/02/09
برنامۀ زنده یا ضبط شده

برنامۀ تلویزیونی زنده یا برنامه ای که روی نوار ویدئو ضبط می شود ، تاثیر عمده ای د رفنون تولید دارد. در یک برنامۀ زنده، بینندگان حوادث واقعی را همان طور که اتفاق می افتد تماشا می کنند . احساس آنها این است که از درون چشم دوربین همه چیز را می بینند، و در این حالت با نوعی هیجان ، انتظار و دلهره، حوادث غیر قابل پیش بینی را تجربه می کنند. اضطراب و نا آرامی در موقعیتهای خاص، بویژه در پخش بازیها و مسابقات ورزشی، که نتیجۀ آن مشخص نیست، به موارد قبلی افزوده می شود.

با وجود این ، برای بسیاری برنامه ها با موضوع های خاص، جذابیت تماشای برنامۀ زنده بحث انگیز است. بدون تردید ، پخش برنامۀ زنده برای تیم تولید، محدودیتهای را ایجاد می کند. زمانی که یک برنامه ضبط شدۀ ویدئویی یا برنامۀ فیلمبرداری شدۀ خوبی را نگاه می کنیم، در آن لحظه نیز نوعی احساس قرابت و تصوری از واقعیت داریم. حتی وقتی از نتیجه و پایان برنامه آگاهیم، یا میدانیم که بازیگران برنامه دیگر در قید حیات نیستند، برای یک لحظه مجذوب برنامه یا فیلم می شویم.

ضبط و تولید یک برنامۀ ویدئویی، امکانات زیادی را در اختیار کارگردان می گذارد . در این نوع کار، جهت تولید برنامه ای جالب و بی عیب و نقص، انعطاف بسیار و آزادی عمل برای اصلاح و تغییر ساختار برنامه وجود دارد . در اینجا می توان روند جریان تولید را به روشهای مختلف ساده تر کرد و مهمترین موضوع اینکه وقتی تولید برنامه ای را به پایان بردید، می توانید آن را در بازار عرضه کنید، یا برای استفاده در بخشی از برنامه ای را به پایان بردید ، می توانید آن را در بازار عرضه کنید یا برای استفاده در بخشی از برنامه های آینده بایگانی نمایید. یک برنامۀ زندۀ ضبط نشده، پس از پخش ، برای همیشه از دست رفته تلقی می شود.

free counters

کد بارش قلب