زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/02/13
گروه تولید در تلویزیون

گروه تولید

·       مدیر تولید. سرپرست کل گروه تولید . کنترل کننده و هماهنگ  کنندۀ گروه؛ مسئول تنظیم بودجه ، و سازماندهی گروه؛ مدیریت  اداری و سیاستگذار برنامۀ تولید و غیره.

·       تهیه کننده. سازمان دهنده و سرپرست برنامۀ تولیدی مشخص از لحظۀ ارائۀ اندیشه تا پخش.

·       کارگردان . (اهداف – م) برنامه را تفسیر کرده، تولید را به جلوی دوربین می برد، عملیات را هدایت و هماهنگ می کند.

·       دستیار کارگردان. دستیار تولید برنامه. از سوی کارگردان مامور راهنمایی و هدایت گروه تولید است ( مثل دادن علایم ، برنامه ریزی تولید ، آماده سازی هر برداشت به شکلی که کارگردان می خواهد و ...)

·       دستیار تهیه کننده (در ارتباط با متن). کل اجرا و ضبط را از نظر زمان و موارد مغایر با متن ( تصویب شده – م ) ، کنترل کرده، مسایل و مشکلات را خاطر نشان می سازد. نکات مهم را هم یاد آوری میکند.

·       مدیر تدارکات. تهیه کننده و کارگردان را در زمینۀ هزینه ها و بودجه (تهیۀ تمامی نیازهای ساخت برنامه، براساس بودجه ای که در اختیار دارد – م) کمک می کند.

·       مدیر صحنه (بازوی اجرایی  کارگردان در صحنه – م) . هدایت کنندۀ بازیگران و مجریان بر اساس دستوراتی که از کارگردان دریافت می دارد. ارائه راهنماییهای لازم به کلیۀ کسانی که در سازمان درون استودیو همکاری دارند . به وسیلۀ دستیاران خود، تمامی کار های مربوط به صحنه را هدایت می کند.

·       نویسندۀ تصویرنامه (نویسنده). متن برنامه را تهیه می نماید.

·       پژوهشگر. تحقیقات مربوط به موضوع را انجام می دهد.

·       تنظیم کنندۀ تصویر نامه و گفتار مربوط به آن. شکل نوشته را بررسی و تنظیم می کند (برخی مواقع گفتار بازیگران را نیز او می نویسد- م)

·       افرادی که مقابل دوربین قرار می گیرند عبارتند از: بازیگران ، مجریان ، هنرمندان، نوازنده گان، خوانندگان، اجراکنند گان حرکات موزون ، گویندگان، مصاحبه گران، مصاحبه شوندگان، گردانندگان صحنه، گویندگان اخبار، گزارشگران، مهمانان برنامه و تماشاگران.

·       مدیر فنی، ناظر فنی استودیو ، هماهنگ کنندۀ فنی ، مدیر مهندسی ، مسئول فنی. این شخص وسایل و ابزار فنی را سازماندهی ، سرپرستی و همآهنگ می کند.

·       گروه متصدیان دوربین، تحت سرپرستی متصدی ارشد دوربین.

·       متصدیان دوربین؛ با دوربینهای ویدئو، تصویر برداری می کنند.

·       دستیار متصدی دوربین. مسئولان حرکت جرثقیلها برای حرکت دادن پایۀ دوربین. کارگران استودیوکه جرثقیلها را حرکت می دهند ، کابلهای رابط مخصوص دوربینها را نیز هدایت می کنند.

·       کارگردان فنی. با وسایل تصویری تولید ویدئو ، کار تغییر نماها ( با بهره گیری از قابلیتهای میز اتاق فرمان تصویر استدیو-م) ، تلفیق تصاویر و جایگزین شدن تصویری به جای تصویر دیگر و انتخاب تمهیدات و جلوه های تصویری تلویزیون را انجام می دهد.

·       مدیر نورپردازی یا طراح نور. عمل طراحی، تنظیم و کنترول نور در صحنۀ تلویزیونی را به عهده دارد.

·       دستیار طراح نور. طراح نور را همراهی می نماید و در تنظیم و کنترول نور، او را کمک می کند.

·       برقکار یا مسئول برق. تحت سرپرستی دستیار اول تصویر بردار وسایل نورپردازی را نگهداری و مرتب می کند. ترفند ها و جلوه های نوری به وسیلۀ او شکل می گیرد.

·       مسئول کنترول تصاویر. برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر برداری و تطبیق رنگ نور منابع با همدیگر ، تصاویر را تنظیم و کنترل می کند.

·       صدا بردار ، مهندس صدا برداری ، ناظر صدا برداری ، صدا گذار و تلفیق کنندۀ باند های صدا. کیفیت و کمیت فنی وهنری صدای برنامه را کنترول می کند و به وسیلۀ گروه صدا برداری همراهی میشود.

·       مسئول بوم. بوم صدا یا بازوی دستی میکروفن را حرکت میدهد. میکروفنها را برای دریافت صدای بهتر (طبق نظر صدا بردار- م) مستقر می کند.

·       دستیار صدا بردار . مسئول مرتب کردن و نگهداری وسایل صداست . ( از قبیل : میکروفنها، نوارها، دستگاههای ضبط صدا ، سی دی ها و غیره).

·       مسئول طراحی و نوشتن حروف ، خطوط وعنوانبندی هنری برنامه. مسئول دستگاه مولد علایم و حروف ؛ هنرمندی که تصاویر جلوه های ویژۀ ویدئویی را با استفاده از امکانات الکترونیک دستگاههای ویدئو خلق میکند.

·       طراح جلوه های ویژۀ ویدئویی. تصاویر جلوه های ویژۀ ویدئویی را با استفاده از امکانات الکترونیک دستگاههای ویدئو خلق می کند.

·       طراح صحنه. طراحی صحنه (و وسایل – م) را انجام می دهد.

·       رسام طرحهای صحنه. طراح صحنه را در تهیه طرحهای صحنه و مقاطع وسایل و دکور کمک و همراهی می کند.

·       سازندگان دکور. نجارها، نقاشها و غیره ، که دکور صحنه را بر اساس خواست طراح آماده می سازند.

·       مسئول وسایل صحنه . تزیینات و وسایل مورد نیاز صحنه و دکور را اجاره یا خریداری می کند، یا تقاضای ساخت آنها را می دهد.

·       تدوین کنندگان دکور. ( با همراهی و همکاری گروه صحنه و دکور ) دکور را تدوین و بر پا می دارند.

·       متصدی وسایل صحنه. (با همراهی و همکاری گروه صحنه و دکور) وسایل صحنه، اثاثیه ، پرده های نقاشی شده را آماده و در جای خود نصب می کند.

·       مسئول تزیین دکور صحنه ( هنرمند صحنه پردازی که بیشتر نقاش یا گرافیست است تا طراح –م). زیبا سازی دکور را انجام می دهد ( مثل طراحی ، نقاشی یا زیبا سازی کف صحنه). او زیر نظر طراح دکور و صحنه کار می کند.

·       گروه صحنه . در طول پخش یا ضبط برنامه برای حرکت دادن دکور یا وسایل صحنه تلاش می کنند. معمولاً کارکنان صحنه ، دستیاران صحنه، کارگران صحنه و یا تعویض کنندگان قسمتهای متحرک صحنه خوانده می شوند.

·       طراح چهره پردازی. برای برنامه های بزرگ طرح چهره پردازی را ارائه می کند.

·       چهره پردازی (دستیاران طراح). بازیگران و مجریان را گریم ، آرایش یا چهره پردازی می کنند.

·       آریشگران. مسئولان آرایش موی بازیگران زن و مرد ، مجریان، گویندگان و ...

·       طراح لباس. در تولید برنامه های بزرگ، طراح لباس، لباسهای بازیگران و مجریان و شرکت کنندگان در برنامه را، یا دستور دوخت می دهد یا از انبار لباس انتخاب می نماید.

·       مسئول جامه داری. لباسهای بازیگران و مجریان برنامه را تنظیم و مرتب می کند.

·       دستیار جامه دار. افراد را در پوشیدن و در آوردن لباسهای مخصوص صحنه یاری می دهد.

·       طراح جلوه های ویژه. جلوه های ویژۀ فنی را، مثل بارش باران و برف ، آتش سوزی، انفجار ها وغیره، طراحی و اجرا می کند.

·       مسئول ضبط نوار ویدئویی. مسئول ضبط تصاویر و صدا ها روی نوار مقناطیسی ویدئو به وسیله دستگاههای ویژۀ آن است.

·       مسئول تدوین نوار ویدئو . برای دستیابی به کیفیت برتر، متصدی تدوین، تصاویر و صدا های ضبط شده در روی نوار اصلی را انتخاب ، تنظیم و به شکل تدوین تصاویر اصلی و تدوین تصاویر کپی شده روی نوار دیگری ضبط می کند.

·       متصدی دستگاه تله سینما. با دستگاهی کار می کند که تصویر و صدای فیلمهای مختلف را قابل ضبط روی نوار مقناطیسی ویدئو می سازد.

·       کار های پس تولید. تدوین نهایی. تلفیق و ضبط منابع صوتی و تصویری روی نوار اصلی ویدئو ( احتمالاً افزودن موسیقی، تمهیدات و جلوه های ویژه تلویزیونی، عنوانبندی ، صدا گذاری و ...) ، تکمیل عملیات ضبط تصویر و صدا روی نوار ویدئو به وسیله کارشناسان یاد شده در بالا.

free counters

کد بارش قلب