زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/02/23
آیا میدانستید!!!!

 

آیا میدانستید : فیل در یک شبانه روز سه و نیم ساعت میخوابد

آیا میدانستید : 1.7 ملیون نوع مختلف پرنده در جهان کشف شده

آیا میدانستید : تخم شتر مرغ یکنیم کیلو وزن دارد

آیا میدانستید : جاذبه خورشید تا هفتاد و پنج ملیارد کیلو متر اثر دارد و هر گز صفر نمیشود

آیا میدانستید : قدیمی ترین سلسله پادشاهی که برمسند قدرت باقی مانده پادشاهی جاپان میباشد که از هزار پنجصد سال پیش بر مسند قدرت بودند و در حال حاضر یکصد و بیست و پنجمین پادشاه   از همان خاندان بر مسند قدرت می باشد

free counters

کد بارش قلب