X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/03/01
روانشناسی بر اساس گروه خونی

روانشناسی بر اساس گروه خونی

خون

افرادی که گروه خونی آنها AB است:

 • بی نهایت حساس زود رنج و عصبی اند و همیشه تحت تاثیر اند
 • بی ثبات به نظر میرسند گاهی با حرارت و پر شور اند
 • از کمک به دیگران کوتاهی نمیکنند
 • آنهاسخنوران خوبی هستند

افرادی که گروه خونی آنها A و یا O است:

 • خوش بین خوش فکر هستند
 • با اراده و صمیمی اند و با اعصاب شان مسلط اند
 • در مورد پول توجه خاص ندارند
 • بی نهایت حساس و زود رنج اند
 • بی ثبات به نظر میرسند گاهی با حرارت و پر شور اند

افرادی که گروه خونی آنها Bاست:

 • موفقیت ویژه ای دارند انسانهایی با اراده و جسوری هستند
 • صریح و جدی حرف میزنند و راحت عمل می کنند از حیث درونی کاملند
 • افرادی سخاوتمندبلند نظر خود رو پر کار پر شور و فعالند
 • نگرانی و کم حوصلگی خصوصیتی است که گاهی گریبانگیر آنها میشود
 • دوستان زیادی ندارند
free counters

کد بارش قلب