X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/03/04
اخلاق ادب علم نیکی عقل

در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی .

                                                                                      روسو 

با فقیرترین افراد چنان با احترام روبرو شو که گویی ، در مقابل سلطان هستی .

                                                                                     کنفسیوس 

ادب یا محبت خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری می کند .

                                                                                     متناجیو 

توقع احترام از هیچکس نداشته باش تا احترامی که به تو می گذارند شیرین تر جلوه کند .

                                                                                     جواهر لعل نهرو 

زبان را با موافقت عقل بکار اندازید و ر حد و اجازه عقل سخن بگوئید. 

                                                                                     حضرت محمد (ص)

همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد مگر علم و دانش که هر چه بیشتر شو عزیزتر باشد .

                                                                                     مثل چینی 

اخلاق می تواند جانشین علم و مال و مقام و زیبایی و سایر مزایا باشد . اما هیچ نعمتی جای آنرا نمی گیرد .

                                                                                     محمد حجازی 

شر با شر خاموش نمی شود  چنانچه آتش با آتش . بلکه شر با خیر فرونشاند و آتش را آب .

                                                                                     لقمان حکیم 

هر قدر به دیگران احترام بگذاری برای خودت احترام خریده ای .

                                                                                     آدم اسمیت 

ادب چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست .

                                                                                     ولتر

free counters

کد بارش قلب