زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1392/06/07
نگرانی از جنگ جهانی سوم!

 

 در این روز ها از طریق رسانه ها نسبت به صلح و دوستی و برادری ، اکثرا در باره قدرت نمایی، جنگ و دشمنی بین ممالک و مردم میشنویم حتی ابر قدرت ها همدیگر را هشدار دادند. اینطور ادامه پیدا کند ، جنگ جهانی سوم در راه است . مردم دنیا باید همدست شده و جلو این جنگ را بگیرند چرا که بسیار خساره های خطرناک به تمام مردم جهان وارد خواهد کرد با در نظر داشت سلاح های جدید چندین مرتبه خطرناکتر (منجمله سلاح هسته ایی) نسبت به دو جنگ اول، این جنگ بسیار خطرناک و به نفع هیچ مملکت

ی نمی باشد.
خدا خیر همه ما را پیش کند چرا که مرکزیت جنگ در شرق میانه است. 

 

free counters

کد بارش قلب