زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1393/05/28
محدویت آنلاین برای رده های سنی در انگلستان قرار است وضع شود

دیوید #کامرون نخست وزیر #انگلستان به والدین اطفال کشورش اصرار کرد تا تماشای ویدیویی اطفال را به خصوص ویدیوی "#برهنه " و یا هم "خشونت آمیز" را محدود سازند و از دکمه خاموش ساختن ##تلویزیون استفاده کنند که اطفال شان بیش از حد تلویزیون نبینند.. همچنان او از برنامه محدودیت ویدیویی آنلاین به اساس سن نیز سخن گفت و قرار است هر چه زودتر عملی گردد. گفته میشود که موزیک ودیو ها یا کلیپ آهنگ ها در انگلستان به همه رده های سنی قابل دسترس است

free counters

کد بارش قلب